مقاله کامل جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي در 130 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي در 130 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي در 130 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله کامل جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي در 130 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)فرمت ورد

«فهرست مطالب»

 

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول
2

نظام كيفري ايران باستاني

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورايي

4

 هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني

5

اشكانيان

9

سامانيان سازمان قضايي

10

بخش دوم                                                                                                                                     

12

دادرسي در اسلام

13

 معني قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولايت

14

شرايط دادرس

14

مستحبات و مكرومات دادرس

16

آداب مكروحه

16

آدابي كه تركش براي قاضي لازم است

17

بخش سوم

18

دعوي و تعريف آن

19

تعريف مدعي از مدعي عليه

19

مقررات مربوط به مدعي عليه

20

اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه

21

طرق حكومت

22

هدف حقوق (معاني حقوق – مبناي حقوق)

23

حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي)

24

نيروهاي سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

 اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏هاي آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلايل الزامي بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرايط اجاره درست

34

تصرف عدواني

35

چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده

36

بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلي

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم43

انواع ضرر

44

عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد.

44

علت خارجي(تاديه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئوليت

47

فرق جزا و عدم مسئوليت

48

دلايل بطلان عدم مسئوليت

49

خسارت تاخير و تأديه

49

معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه)

50

خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه

50

راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه

52

تقويم خسارات

54

بخش هفتم55

 تعريف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جديد صدور سند مالكيت

57

مسئوليت كيفري در قراردادها

58

خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي

59

روش محاسبه خسارات تاخير تاديه

59

انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي

60

وجه التزام در اسناد رسمي

60

در چه مواردي  عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود.

61

قرارداد قولنامه‏اي (انواع آن)

63

مقررات تنظيم اسناد رسمي

64

آئين تنظيم قراردادها

66

بخش هشتم69

كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند

70

شرايط و توضيحات در قراردادها

70

خسارت ناشي از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد)

73

نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوري)

75

بخش نهم76

قرارداد ساخت و مشاركت

77

قرارداد كار موقت

82

اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني)

85

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت

90

مشاركت در ساخت نما

96

اجاره نامه ويژه كسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم107قوانين و لوايح مصوب ق. م107اینجا هم مشاهده کنید